Gospodarka
wodno-ściekowa...

Centrum Rozwoju Technologii CRT Innovation Sp. z o.o. Sp. K. w Toruniu powstała w odpowiedzi na coraz liczniejsze potrzeby rynku zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej i coraz większymi kosztami korzystania z wody jak i zagospodarowywania odpadów ciekłych czy ścieków przemysłowych.