Oferta

Sprawdź co nasza firma ma do zaoferowania.

Wykorzystując innowacyjne technologie i korzystając z wiedzy zdobytej na przestrzeni lat, każdorazowo biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby Klienta, oferujemy instalację czy urządzenia między innymi do:

 • podczyszczalnie odpadów ciekłych
 • oczyszczalnie ścieków przemysłowych
 • filtry wodne i płuczki do oczyszczania powietrza
 • reaktory i zbiorniki procesowe
 • świadczymy usługi w zakresie audytów gospodarki
  wodno-ściekowej
 • usługi w zakresie ponownego wykorzystania ścieków (zamykanie
  obiegów wodnych jeżeli jest to możliwe technologicznie i
  opłacalne ekonomicznie)
 • kompleksowe zarzadzanie instalacją
 • świadczymy również usługi w zakresie oczyszczania skażonej
  gleby materiałami ropopochodnymi